torsdag 4 april 2019

ÅTERSTÄLLANDE AV FASADER PÅ 20-TALSVILLA
Hej! Några av de allra roligaste projekten som vi får i uppdrag, gäller återställande av sönderrenoverade villor. Att återfinna stilen i arkitekturen i exempelvis en 20-talsvilla. Ett av de senaste projekten var en trävilla i en lummig Stockholmsförort, där villan hade fått sig en ganska hård omgång med tillbyggnad och fasadrenovering på 80-talet, vilket hade lämnat de vackra och smäckra 20-talsvolymerna helt begravda i plank och åter plank. På den nedre delen av bilden ovan ser ni hur villans gavelsida såg ut i sitt 80-talsrenoverade skick, så som villan såg ut innan jag fick äran att rita om den. I den övre fasadritningen ser ni hur jag ändrade framförallt verandadelen så att den såg tidsenlig ut, och stylade om entrépartiet. Färgsättningen på villan var redan röd, så det fick fasaden förbli. Knutar hade fått bli kritvita vid tidigare renoveringar, men tippexvitt är inget som vi såg på 20-talet... Så vi ordinerade en ny vit nyans i kraftigt bruten vit. Och entrédörren fick en egen, tredje nyans. Dörren kunde gärna blivit grön eller gul, men vi höll det lite stilenligt med en varm grå. Jag ritade även in kraftiga knutpelare med kapitäl som hjälper till att betona originalhusets form. Men att ändra fönstren är den avsevärt största förbättringen för att få rätt stil. Alla 1-luftsfönster utan spröjs, ritades om till 2-luftsfönster med spröjs. Fönstren på nedervåningen får även kröningslister ovanför fönsterfodret. Väldigt vackert. 

På långsidan mot gatan syns förvandlingen nästan mest. På den undre ritningen, renoveringen från 80-talet, ser vi hur huset hade slukats upp av ett plank för en trappa. Och tillbyggnadens spontfasad går hela vägen från tak till mark. På mitt förslag, ritningen överst på bilden, har jag återskapat en känsla av husgrund, fönster sätts om så att de ser ut som ett burspråk, och altanens räcke hjälper till mycket för att korrigera stilen. Husgrunden syns ganska mycket, så jag väljer att låta landa huset mot mark med plantering av vintergrönt, sekelskifteshus har ofta "grönt runt fötterna" så att de står fint i myllan. Ett mycket roligt projekt.Bild/ ritningar studio karin, inspirationsbilder via pinterest

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar